Skupština Crne Gore

Završena osma - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Nastavljene peta i sedma śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Poslanik Pajović učestvuje na Godišnjem sastanku predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu Jugoistočne Evrope

Odbor za bezbjednost i odbranu

Poslanik Pajović učestvuje na Godišnjem sastanku predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu Jugoistočne Evrope

U Beogradu danas počinje konferencija "Godišnji sastanak predstavnika skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu zemalja Jugoistočne Evrope - prevencija poplava", na kojoj će učešće uzeti član Odbora za bezbjednost i odbranu Darko Pajović.
Zakonodavni odbor održao 129. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 129. śednicu

Odbor razmotrio dva predloga zakona i nekoliko amandmana
Održana 58. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 58. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmatrani pristigli amandmani na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima  
Odložene 105.  i 106. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Odložene 105. i 106. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održavanje 106. śednice odloženo je zbog nedostatka kvoruma za rad i punovažno odlučivanje.
Garmiš-Partenkirhen: Seminar za poslanike “Transnacionalni bezbjednosni izazovi u 21. vijeku: uloga parlamenta”

Odbor za bezbjednost i odbranu

Garmiš-Partenkirhen: Seminar za poslanike “Transnacionalni bezbjednosni izazovi u 21. vijeku: uloga parlamenta”

Učestvuju: zamjenica predśednika Odbora za bezbjednost i odbranu Snežana Jonica i član Odbora Obrad Mišo Stanišić
Održana 95. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 95. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno 10 amandmana
Susret Vuković – Abdulsamad

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Susret Vuković – Abdulsamad

Predśednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore Prof. dr Miodrag Vuković sastao se danas sa ambasadorom Države Kuvajt, Nj.E. Jusef Abdulsamadom (Yousef Abdulsamad).
Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati posvećenoj akcionim planovima 23 i 24

Odbor za evropske integracije

Predśednik Odbora za evropske integracije učestvovao na javnoj debati posvećenoj akcionim planovima 23 i 24

Istaknuto formiranje normativnog okvira i stavljen akcenat na implementaciji propisa
Održana 57. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 57. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o kandidatu za mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Bernu.
Održana 56. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 56. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o kandidatu za mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Belgiji na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Briselu.