Skupština Crne Gore

Nastavak druge śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Nastavak druge śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, biće održan śutra, sa početkom u 14.00 sati.

Peta – posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Peta – posebna śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, održaće se śutra, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 12.00 sati.

Šesta śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Šesta śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, održaće se śutra, sa početkom u 15.00 sati.

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 44. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 44. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene četiri tačke dnevnog reda
Završena 52. i održana 54. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 52. i održana 54. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i podržani: Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela “Kraljičina plaža” Budva i Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1…
Zakonodavni odbor održao 63. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 63. śednicu

Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o 7 amandmana na Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza - od podnijetih 9 amandmana preformulacijom dobijeno je 7 amandmana,   koji su podnijeli poslanici: Radovan Obradović, Veljko Zarubica,…
Održana 27. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 27. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podržao dva predloga zakona
Odbor za evropske integracije održaće Javnu tribinu posvećenu pregovaračkom poglavlju 29 – Carinska unija

Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije održaće Javnu tribinu posvećenu pregovaračkom poglavlju 29 – Carinska unija

Javna tribina biće održana u četvrtak, 24. aprila 2014. godine, u 10.30 sati,  u Plavoj sali Skupštine Crne Gore
Održana 35. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održana 35. śednica Administrativnog odbora

Odbor nije utvrdio predlog kandidata za sastav Državne izborne komisije
Održana 53. i nastavak 52. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 53. i nastavak 52. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotrena realizacija Zaključka Skupštine Crne Gore br. 00-72/12-2/42, od 27. decembra 2013. godine koji se odnosi na Kombinat aluminijuma AD Podgorica  
Konferencija „Paralelni procesi evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore - rezultati i obaveze“

Odbor za bezbjednost i odbranu

Konferencija „Paralelni procesi evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore - rezultati i obaveze“

U radu skupa učestvovao član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja
Održana 21. śednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije

Održana 21. śednica Odbora za evropske integracije

Izabran zamjenik predśednika Odbora i razmotreno nekoliko vladinih dokumenata
Održana 30. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 30. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na dnevnom redu  Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2013. godinu
Održana 43. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 43. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održao je śednicu sa sljedećim dnevnim redom:
Započeta 52. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Započeta 52. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas započetoj 52. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je:Predlog zakona o izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu i Predlog zakona…
Održana 30. śednica  Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana 30. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 30. śednici, kao matični Odbor, razmotrio je Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja i Predlog zakona o izvršenju uslovne osude i kazne…
Održana tribina Odbora za evropske integracije o poglavljima 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja

Odbor za evropske integracije

Održana tribina Odbora za evropske integracije o poglavljima 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja

Crna Gora može očekivati da države članice traže prelazna razdoblja u pregovaračkom poglavlju 2
Sastanak predstavnika Odbora za antikorupciju sa koizvjestiocima PSSE

Odbor za antikorupciju

Sastanak predstavnika Odbora za antikorupciju sa koizvjestiocima PSSE

Predrag Bulatovic, predśednik Odbora za antikorupciju, Obrad Mišo Stanišić, zamjenik predśednika Odbora i članovi Odbora Koča Pavlović, Mićo Orlandić, Mladen Bojanić i Nik Gjeljošaj, sastali su se sa koizvjestiocima Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope.
Održana 34. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održana 34. śednica Administrativnog odbora

Odbor razmotrio više pitanja u okviru tačke dnevnog reda
Započeta 52. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta 52. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor utvrdio Predlog zaključaka povodom održanog kontrolnog saslušanja
Održana 30. śednica Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 30. śednica Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport

Nastavljena rasprava o privremenoj obustavi isplate studentskih kredita
Odbor za bezbjednost i odbranu održao 16. śednicu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu održao 16. śednicu

Odbor za bezbjednost i odbranu održao kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost  na temu evidentiranja i čuvanja podataka u kontekstu primjene Zakona o ANB
Odgođena 62.śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Odgođena 62.śednica Zakonodavnog odbora

Predśednik Odbora, Džavid Šabović otkazao je 62.śednicu Zakonodavnog odbora, zbog nepostojanja tehničkih uslova za održavanje iste.
Održana 26. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 26. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podnio amandman na Predlog zakona o nacionalnim parkovima
Odbor za evropske integracije održaće javnu tribinu na temu Pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja

Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije održaće javnu tribinu na temu Pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja

Javna tribina biće održana 14. aprila 2014. godine, u hotelu “Podgorica” sa početkom u 10 sati
Odbor za bezbjednost i odbranu održao 21. śednicu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu održao 21. śednicu

Na današnjoj śednici Odbor odžao kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca, ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, povodom učestalih napada na novinare.
Održana 29. śednica Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 29. śednica Odbora za prosvjetu nauku, kulturu i sport

Razmotreno nekoliko pitanja