Skupština Crne Gore

Śutra peta śednica drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini

Peta śednica drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, biće održana śutra, sa početkom u 12.00 sati.

Predśednik Skupštine Crne Gore sreo se sa predśednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

Predśednik Krivokapić, predśednik Interparlamentarne unije i pomoćnik generalnog sekretara UN-a zatvorili  Godišnje saslušanje u Ujedinjenim nacijama

Šesta - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini

Šesta - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini, biće održana u srijedu, 26. novembra 2014. godine, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 12.00 sati.

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Predstavnici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje učestvovali na Sastanku odbora specijalizovanih za zapošljavanje, istraživanje i inovacije u Rimu

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Predstavnici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje učestvovali na Sastanku odbora specijalizovanih za zapošljavanje, istraživanje i inovacije u Rimu

Tokom dvodnevnog sastanka učesnici razgovarali o temama koje se tiču unapređenja stanja na tržištu rada i polju inovacija
Poslanici Šabović i Gegaj učestvovali na Zajedničkoj konferenciji “Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju” u Tirani

Odbor za ljudska prava i slobode

Poslanici Šabović i Gegaj učestvovali na Zajedničkoj konferenciji “Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju” u Tirani

Delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu Husnija Šabović, član Odbora za ljudska prava i slobode i Nikola Gegaj, član Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala je na Zajedničkoj konferenciji “Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući…
Interparlamentarna konferencija u Beogradu - drugi dan

Odbor za ljudska prava i slobode

Interparlamentarna konferencija u Beogradu - drugi dan

Poslanici doc. dr Srđa Popović i prim. dr Izet Bralić, članovi Odbora za ljudska prava i slobode, učestvovali su na dvodnevnoj Interparlamentarnoj konferenciji „Građansko zastupanje i političko učešće nacionalnih i etničkih manjina“, održanoj u Beogradu, 20.…
Održana 38. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 38. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Tema - Umrežavanje žena u političkim partijama/politici
Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Odbor za evropske integracije

Održan sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Istaknuta važnost  uspostavljanja vladavine prava i stimulisanja ekonomskog razvoja kao međusobno zavisnih i uslovljenih procesa
Članovi Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu – prvi dan

Odbor za ljudska prava i slobode

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu – prvi dan

Poslanici doc. dr Srđa Popović i prim. dr Izet Bralić, članovi Odbora za ljudska prava i slobode učestvuju na dvodnevnoj Interparlamentarnoj konferenciji „Građansko zastupanje i političko učešće nacionalnih i etničkih manjina“ koja se održava u Beogradu,…
Održana 45. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 45. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmatrana dva amandmana, aktuelna situacija na Univerzitetu Crne Gore i stanje u školstvu
Završena  82. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 82. śednica Odbora za ekonomiju, finasije i budžet

Odbor podržao Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2013. godinu i predložio zaključke Skupštini
Održana 69. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 69. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrena dva predloga zakona
Sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Odbor za evropske integracije

Sastanak članova Odbora za evropske integracije sa Johanesom Hanom

Plava sala, 21.novembra, u 8.45 sati
Učešće članova Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu

Odbor za ljudska prava i slobode

Učešće članova Odbora za ljudska prava i slobode na Interparlamentarnoj konferenciji u Beogradu

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, poslanici doc. dr Srđa Popović i dr Izet Bralić učestvovaće na Interparlamentarnoj konferenciji „Građansko zastupanje i političko učešće nacionalnih i etničkih manjina“ koja će se, u…
Poslanici Šabović i Gegaj na Zajedničkoj konferenciji  u Tirani

Odbor za ljudska prava i slobode

Poslanici Šabović i Gegaj na Zajedničkoj konferenciji u Tirani

Tema - Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju
Odrzana 24. śednica Odbora za antikorupciju

Odbor za antikorupciju

Odrzana 24. śednica Odbora za antikorupciju

Razmotrena dva predloga zakona
Održana osma śednica Radne grupe za izradu etičkog kodeksa poslanika

Radna grupa

Održana osma śednica Radne grupe za izradu etičkog kodeksa poslanika

Na danas održanoj śednici Radne grupe, okončan je rad na Radnoj verziji etičkog kodeksa poslanika.
Započeta 82. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta 82. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je otvorio 82. śedncu i započeo raspravu o Predlogu zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2013. godinu sa Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za…
Održana 81. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 81. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotrena realizacija skupštinskih zaključaka
Članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prisustvovaće sastanku predśednika odbora nadležnih za pitanja zapošljavanja, istraživanja i inovacije

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prisustvovaće sastanku predśednika odbora nadležnih za pitanja zapošljavanja, istraživanja i inovacije

Tema – Sastanak predśednika odbora nadležnih za pitanja zapošljavanja, istraživanja i inovacije
Održana 38. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode

Održana 38. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 38. śednici donio je odluku o učešću članova Odbora na Konferencijama u Beogradu i Tirani, na poziv Evropskog parlamenta.
Održana 65. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 65. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, na danas održanoj śednici, razmotrio je Inicijative za održavanje kontrolnog saslušanja povodom aktuelne situacije u Opštoj bolnici u Bijelom Polju i amandmane na Predlog zakona o…
Predśednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović učestvovao na regionalnoj parlamentarnoj raspravi o IPA fondovima

Odbor za evropske integracije

Predśednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović učestvovao na regionalnoj parlamentarnoj raspravi o IPA fondovima

Neophodan sistematski pristup trošenju i kontroli upotrebe pretpristupnih sredstava, te jačanje komunikacije među odborima za evropske integracije država regiona
Održana 37. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 37. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Tema – Položaj žena sa invaliditetom
Zakonodavni odbor održao 89. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 89. śednicu

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je, na danas održanoj 89. śednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.
Održana 80. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 80. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva predloga zakona i dva amandmana na jedan predlog zakona