Skupština Crne Gore

Danas nastavak sedme śednice drugog redovnog zasijedanja u 2014. godine

Sedma śednica drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini biće nastavljena danas, u 11.00 sati

Osma - posebna śednica drugog redovnog zasijedanja u 2014. godini

Osma - posebna śednica drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini biće održana u petak, 26. decembra, sa početkom u 12.00 sati.

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Započeta 87. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta 87. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Utvrđen dnevni red 87. śednice Odbora
Završena 83. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 83. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržani korigovani predlozi finansijskih planova sa planovima rada dva nezavisna regulatorna tijela za 2015. godinu
Održan drugi nastavak 86. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održan drugi nastavak 86. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržani amandmani koji su podnijeti na dva predloga zakona
Nastavljena 86. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Nastavljena 86. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu
Održana 72. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 72. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dva predloga zakona  
Održana 47. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 47. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotrena Informacija o implementaciji Zakona o kulturi na opštinskom nivou i usvojena Odluka o kontrolnom saslušanju ministarke Sanje Vlahović, koordinatorke Ministarstva prosvjete.
Održana 30. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održana 30. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor predložio Skupštini da usvoji Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju „Resolute Support (RS)“ u Avganistanu
Započeta 86. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta 86. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta rasprava o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu
Održan nastavak 70. śednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održan nastavak 70. śednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreno Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu
Održana 36. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 36. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor dao pozitivno mišljenje o Milanu Lakiću, kandidatu za mjesto ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini
Održana 93. Śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 93. Śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Održana  69. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 69. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu
Održana 68. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 68. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održano kontrolno saslušanje
Završena 30. śednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije

Završena 30. śednica Odbora za evropske integracije

Izabrana zamjenica predśednika Odbora
Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore sa članovima Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore sa članovima Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine Republike Srbije

Teme – ravnomjerni regionalni razvoj, politike, mjere i rezultati; trgovinski odnosi Crne Gore i Republike Srbije – robna razmjena, međusobna plaćanja roba i usluga i energetika, nadzor u oblasti energetske politike i politike investicija u energetiku
Održana četvrta zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana četvrta zajednička śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

Razmotren Predloga zakona o budžetu za 2015. godinu.