Skupština Crne Gore

Održan okrugli sto na temu - Unapređenje stanja životne sredine u Crnoj Gori

Okrugli sto na temu: “Unapređenje stanja životne sredine u Crnoj Gori”, koji je danas održan u Skupštini Crne Gore, otvorio je predśednik Skupštine Ranko Krivokapić, a predśedavao je potpredśednik Skupštine prof. dr Branko Radulović u svojstvu podnosioca Predloga rezolucije o životnoj sredini.

Prva śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Prva śednica drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, održaće se u utorak, 7. oktobra 2014. godine, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 12.00 sati.

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode održaće sastanak sa predstavnicima institucija ombudsmana i službenicima zatvora iz Srbije i Albanije

Odbor za ljudska prava i slobode

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode održaće sastanak sa predstavnicima institucija ombudsmana i službenicima zatvora iz Srbije i Albanije

Pośeta se organizuje u sklopu regionalnog Projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“
Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala nastavak 16. śednice

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala nastavak 16. śednice

Na današnjoj śednici Komisija završila raspravu o postupku privatizacije hotela „Otrant“ AD Ulcinj
Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na konferenciji u Rimu

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na konferenciji u Rimu

U okviru italijanskog predśedavanja Evropskom unijom u Rimu je 29. i 30. septembra 2014. godine, održana konferencija u skladu sa članom 13 Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, na kojoj je…
Održana 58. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 58. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor podržao Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti
Počela peta śednica Radne grupe

Radna grupa

Počela peta śednica Radne grupe

Prvi dio danas održane śednice Radne grupe, protekao je u načelnoj raspravi povodom Radne verzije Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koju je dostavila Vlada Crne Gore.
Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sa direktorom Sekretarijata energetske zajednice

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sa direktorom Sekretarijata energetske zajednice

Direktor Sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač će ovom prilikom predstaviti Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije energetske zajednice
Delegacija Odbora za antikorupciju boravila u dvodnevnoj pośeti Estoniji

Odbor za antikorupciju

Delegacija Odbora za antikorupciju boravila u dvodnevnoj pośeti Estoniji

Talin, 24 - 26. septembar 2014. godine  
Predstavnici/e Odbora za rodnu ravnopravnost održali/e sastanak sa predstavnicama Švedskog instituta i Projekta SEDAM

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predstavnici/e Odbora za rodnu ravnopravnost održali/e sastanak sa predstavnicama Švedskog instituta i Projekta SEDAM

Predśednica i zamjenik predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i Goran Tuponja, sa  članicama Odbora mr Brankom Tanasijević i doc.dr Brankom Bošnjak, održali su danas sastanak sa Idom Granqvist, predstavnicom Švedskog instituta i rukovoditeljkom Projekta…
Održana  71. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 71. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržani Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini i Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2013. godinu
Održan seminar “Prioriteti i odgovornosti na planu promovisanja integriteta policije u Crnoj Gori”

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održan seminar “Prioriteti i odgovornosti na planu promovisanja integriteta policije u Crnoj Gori”

Učestvovali predśednik i članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, Radivoje Nikčević, Borislav Banović, Snežana Jonica i Velizar Kaluđerović
Održane 61. i 62. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održane 61. i 62. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas završenoj objedinjenoj (61. i 62.) śednici Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je održao Konsultativnu raspravu o Predlogu zakona o upravnom postupku sa naučnim i stručnim konsultantima, predstavnicima državnih organa i NVO sektora.
Održana 32. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 32. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održano konsultativno saslušanje o Predlogu zakona o maslinarstvu
Predśednik Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije primio bivše radnike fabrike „Impregnacija drveta“ AD iz Kolašina

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Predśednik Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije primio bivše radnike fabrike „Impregnacija drveta“ AD iz Kolašina

Vučinić se danas  sastao  i sa predstavnicima i povjeriocima bivših radnika fabrike EI „Obod“ AD Cetinje
Održana četvrta śednica Radne grupe

Radna grupa

Održana četvrta śednica Radne grupe

Śednica protekla u razmatranju Predloga odluke o obrazovanju privremenog odbora
Održana 60. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 60. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas održanoj 60. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je Izvještaj Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore o radu Državnog tužilaštva za 2013. godinu, koji je podnijelo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, kao…
Seminar “Prioriteti i odgovornosti na planu promovisanja integriteta policije u Crnoj Gori”

Odbor za bezbjednost i odbranu

Seminar “Prioriteti i odgovornosti na planu promovisanja integriteta policije u Crnoj Gori”

Učestvuju predśednik i članovi Odbora za bezbjednost i odbranu
Održana 35. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 35. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren Izvještaj o implementaciji projekta „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore“
Članovi Odbora za antikorupciju u pośeti Litvaniji i Estoniji

Odbor za antikorupciju

Članovi Odbora za antikorupciju u pośeti Litvaniji i Estoniji

Razmijenjena iskustva iz oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala
Održana 59. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 59. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na 59. śednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu održano je Konsultativno saslušanje kandidata sa Liste kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za izbor Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore.
Seminar: Konsenzus u donošenju odluka - strategija ili zastoj, Rakitje, Republika Hrvatska

Odbor za bezbjednost i odbranu

Seminar: Konsenzus u donošenju odluka - strategija ili zastoj, Rakitje, Republika Hrvatska

Učestvuje član Odbora za bezbjednost i odbranu Luiđ Ljubo Škrelja
Održana 56. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 56. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na danas održanoj 56. śednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, analizirana su dosadašnja iskustva u radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.
Radna grupa održala treću śednicu

Radna grupa

Radna grupa održala treću śednicu

Razmatran Predlog odluke o obrazovanju privremenog odbora