Skupština Crne Gore

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima NVO  “Naša inicijativa”

Odbor za ljudska prava i slobode

Sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima NVO “Naša inicijativa”

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković održali su danas sastanak sa predstavnicima NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”.…
Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala 20. śednicu

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala 20. śednicu

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije je na danas održanoj 20. śednici razmotrila postupak privatizacije TP „PKB Herceg Novi“ AD Zelenika.
Održana 89. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 89. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje današnju śednicu posvetio aktuelnoj situaciji u A.D. „Ribarstvo“ Rijeka Crnojevića
Održana 48. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 48. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na dnevnom redu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti
Odbor za antikorupciju: Javni poziv za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Odbor za antikorupciju

Odbor za antikorupciju: Javni poziv za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Shodno članu 85 i 105 Zakona o  sprečavanju korupcije  (Službeni list CG“ br. 53/14, od 19.12.2014. godine), upućuje 
Odbor za antikorupciju održao 35. śednicu

Odbor za antikorupciju

Odbor za antikorupciju održao 35. śednicu

Odbor raspisao javni poziv za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
Zakonodavni odbor održao 116. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 116. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Održana 52. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 52. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotreno sedam predloga zakona
Održana 47. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost

Održana 47. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na dnevnom redu Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i soboda Crne Gore za 2014. godinu