Aktivnosti radnih tijela

jun 18, 2018

Održana 38. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Razmotren amandman na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima
jun 18, 2018

Završena 37. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor jednoglasno podržao Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima