Skupština Crne Gore

Śednica drugog vanrednog zasijedanja u 2015. godini

Śednica drugog vanrednog zasijedanja u 2015. godini, održaće se u utorak, 10. februara, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 11.00 sati.

Započela śednica prvog vanrednog zasijedanja u 2015. godini

Śednica će biti nastavljena u utorak, 3. februara 2015. godine

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 32. śednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije

Održana 32. śednica Odbora za evropske integracije

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2014. godinu i Plan rada za 2015. godinu
Održana 101. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 101. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio dva predloga zakona
Održana 49. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Održana 49. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Na, danas održanoj, 49. śednici Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport se upoznao sa sljedećim dokumentima:
Nastavljena 89. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Nastavljena 89. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana tri predloga zakona
Zakonodavni odbor održao 100. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 100. śednicu

Na danas održanoj śednici Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.
Održana 77. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 77. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrena dva predloga zakona
Zakonodavni odbor održao 99. śednicu

Zakonodavni odbor

Zakonodavni odbor održao 99. śednicu

Odbor razmotrio nekoliko predloga zakona
Započeta 89. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Započeta 89. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana tri predloga zakona
Odbor za antikorupciju održao 30. śednicu

Odbor za antikorupciju

Odbor za antikorupciju održao 30. śednicu

Na danas održanoj 30. śednici, Odbor je razmatrao Predlog zakona o Državnom tužilaštvu i Predlog zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, saglasno članu 137. Poslovnika Skupstine Crne Gore.
Susret: Drobnjak – Kovačević - Manojlović

Odbor za rodnu ravnopravnost

Susret: Drobnjak – Kovačević - Manojlović

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa predstavnicama Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori -  koordinatorkom za socijalnu politiku Majom Kovačević i  savjetnicom za obrazovanje Marijom Manojlović.
Održana 76. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 76. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotrena tri predloga zakona
Održana 41. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Održana 41. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Na danas održanoj 41. śednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, povodom inicijative poslanika Darka Pajovića, Odbor je donio jednoglasnu odluku da se održi kontrolno saslušanje potpredśednika Vlade Crne Gore i ministra vanjskih poslova i evropskih…
Održana 98. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 98. śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio i pozitivno se izjasnio o nekoliko predloga zakona
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost bila uvodničarka na završnoj konferenciji  projekta „Ubrzajmo ljudska prava“

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost bila uvodničarka na završnoj konferenciji projekta „Ubrzajmo ljudska prava“

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, bila je uvodničarka na sesiji „Prevazilaženje rodne neravnopravnosti u Crnoj Gori: dokle smo stigli?“, na danas održanoj završnoj konferenciji  projekta „Ubrzajmo ljudska prava!“.
Održana 97. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor

Održana 97. śednica Zakonodavnog odbora

Na 97. śednici, održanoj 27. decembra 2014. godine, Zakonodavni odbor je ponovo razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima.
Završena 88. śednice  Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Završena 88. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor podnio pet amandmana na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu i razmotrio 12 amandmana podnijeta na dva predloga zakona