Skupština Crne Gore

Druga śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Druga śednica drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, biće održana u srijedu, 8. oktobra, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 12.00 sati.

Prva śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini

Prva śednica drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, održaće se u utorak, 7. oktobra 2014. godine, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 12.00 sati.

Posljednje aktuelnosti

  1. Aktivnosti radnih tijela
  2. Śednice radnih tijela
Održana 40. śednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor

Održana 40. śednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak za utvrđivanje Predloga kandidata za dva člana Komisije za koncesije Crne Gore iz reda uglednih stručnjaka
Održana 59. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 59. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na danas održanoj 59. śednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, razmatrana je sljedeća tačka dnevnog reda: Podrška rehabilitaciji djece sa invaliditetom u praksi Duhovnog centra Sukruć u Tuzima.
Održana šesta śednica Radne grupe

Radna grupa

Održana šesta śednica Radne grupe

Razmatrana Radna verzija zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode održali sastanak sa delegacijom predstavnika institucija ombudsmana i službenika zatvora iz Srbije i Albanije

Odbor za ljudska prava i slobode

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode održali sastanak sa delegacijom predstavnika institucija ombudsmana i službenika zatvora iz Srbije i Albanije

Predśednik i članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, održali su sastanak sa delegacijom predstavnika institucija ombudsmana i službenika zatvora iz Republike Srbije i Republike Albanije, koji  borave u službenoj pośeti Crnoj Gori…
Radna grupa okončala petu śednicu

Radna grupa

Radna grupa okončala petu śednicu

Razmotrene preostale tačke dnevnog reda
60. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije održana zbog nedostatka kvoruma

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

60. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije održana zbog nedostatka kvoruma

Zbog nedostatka kvoruma održan sastanak
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala na regionalnoj radionici u Skoplju

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala na regionalnoj radionici u Skoplju

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, učestvovala je na regionalnoj radionici posvećenoj eleminaciji i borbi protiv nasilja u porodici i svih oblika nasilja nad ženama i đevojčicama, koja je održana 30. septembra i 1. oktobra…
Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode održaće sastanak sa predstavnicima institucija ombudsmana i službenicima zatvora iz Srbije i Albanije

Odbor za ljudska prava i slobode

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode održaće sastanak sa predstavnicima institucija ombudsmana i službenicima zatvora iz Srbije i Albanije

Pośeta se organizuje u sklopu regionalnog Projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“
Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala nastavak 16. śednice

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala nastavak 16. śednice

Na današnjoj śednici Komisija završila raspravu o postupku privatizacije hotela „Otrant“ AD Ulcinj
Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na konferenciji u Rimu

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na konferenciji u Rimu

U okviru italijanskog predśedavanja Evropskom unijom u Rimu je 29. i 30. septembra 2014. godine, održana konferencija u skladu sa članom 13 Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, na kojoj je…
Održana 58. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održana 58. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor podržao Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti
Počela peta śednica Radne grupe

Radna grupa

Počela peta śednica Radne grupe

Prvi dio danas održane śednice Radne grupe, protekao je u načelnoj raspravi povodom Radne verzije Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koju je dostavila Vlada Crne Gore.
Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sa direktorom Sekretarijata energetske zajednice

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se sa direktorom Sekretarijata energetske zajednice

Direktor Sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač će ovom prilikom predstaviti Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije energetske zajednice
Delegacija Odbora za antikorupciju boravila u dvodnevnoj pośeti Estoniji

Odbor za antikorupciju

Delegacija Odbora za antikorupciju boravila u dvodnevnoj pośeti Estoniji

Talin, 24 - 26. septembar 2014. godine  
Predstavnici/e Odbora za rodnu ravnopravnost održali/e sastanak sa predstavnicama Švedskog instituta i Projekta SEDAM

Odbor za rodnu ravnopravnost

Predstavnici/e Odbora za rodnu ravnopravnost održali/e sastanak sa predstavnicama Švedskog instituta i Projekta SEDAM

Predśednica i zamjenik predśednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i Goran Tuponja, sa  članicama Odbora mr Brankom Tanasijević i doc.dr Brankom Bošnjak, održali su danas sastanak sa Idom Granqvist, predstavnicom Švedskog instituta i rukovoditeljkom Projekta…
Održana  71. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Održana 71. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržani Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini i Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2013. godinu
Održan seminar “Prioriteti i odgovornosti na planu promovisanja integriteta policije u Crnoj Gori”

Odbor za bezbjednost i odbranu

Održan seminar “Prioriteti i odgovornosti na planu promovisanja integriteta policije u Crnoj Gori”

Učestvovali predśednik i članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, Radivoje Nikčević, Borislav Banović, Snežana Jonica i Velizar Kaluđerović
Održane 61. i 62. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održane 61. i 62. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas završenoj objedinjenoj (61. i 62.) śednici Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je održao Konsultativnu raspravu o Predlogu zakona o upravnom postupku sa naučnim i stručnim konsultantima, predstavnicima državnih organa i NVO sektora.
Održana 32. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održana 32. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Održano konsultativno saslušanje o Predlogu zakona o maslinarstvu
Predśednik Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije primio bivše radnike fabrike „Impregnacija drveta“ AD iz Kolašina

Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Predśednik Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije primio bivše radnike fabrike „Impregnacija drveta“ AD iz Kolašina

Vučinić se danas  sastao  i sa predstavnicima i povjeriocima bivših radnika fabrike EI „Obod“ AD Cetinje
Održana četvrta śednica Radne grupe

Radna grupa

Održana četvrta śednica Radne grupe

Śednica protekla u razmatranju Predloga odluke o obrazovanju privremenog odbora
Održana 60. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Održana 60. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na danas održanoj 60. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je Izvještaj Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore o radu Državnog tužilaštva za 2013. godinu, koji je podnijelo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, kao…