Aktivnosti radnih tijela

jun 14, 2019

Javni poziv za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Objavljeno u: Administrativni odbor

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje:
jun 14, 2019

Javni poziv za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG

Objavljeno u: Administrativni odbor

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje: