Aktivnosti radnih tijela

januar 19, 2018

Održana 11. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
januar 19, 2018

Održana 29. sjednica Administrativnog odbora

Objavljeno u: Administrativni odbor

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore 
januar 19, 2018

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za jednog člana Savjeta RTCG

Objavljeno u: Administrativni odbor

Administrativni odbor - Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), u vezi sa…