Print this page
Thursday, 07 November 2019 12:49

Završena Treća - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Petog i ujedno posljednjeg dana Treće - posebne sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, na pitanja poslanika odgovarali su ispred Ministarstva zdravlja, generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu, Vesna Miranović i državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Vukica Jelić.

 

Opširnije o sjednici 

 

Treća-posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - četvrti dan

Treća-posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - treći dan

Treća-posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - drugi dan

Treća-posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - prvi dan

Image Gallery