Peta - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini biće održana u srijedu, 20. novembra 2019. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Četvrta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana danas, sa početkom u 14:00 časova.

Page 1 of 26