Tuesday, 29 January 2019 13:26

Zakonodavno odbor održao 74. sjednicu

Razmotreno nekoliko predloga zakona, utvrđen Plan rada  i usvojen Izvještaj o radu Odbora

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 74. sjednici razmotrio i pozitivno se izjasnio o sljedećim predlozima zakona: Predlogu zakona o potvrđivanju UNIDROIT konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, Predlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Predlogu zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva, i Predlogu zakona o detektivskoj djelatnosti.

Takođe, Odbor je utvrdio Plan rada Odbora za 2019. godinu i usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu.