Tuesday, 29 January 2019 13:02

Završena 73. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Na danas održanom nastavku 73. sjednice, Odbor se pozitivno izjasnio o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Predlogu zakona o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima, Predlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu i Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.

Odbor je utvrdio  mišljenja sa predlogom odgovora na sljedeće tačke dnevnog reda:

  • Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno – garantnim poslovima (,,Službeni list CG“, broj 73/17);
  • Razmatranje Predloga o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 42 stav 1 tačka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 29/05, 14/07 i 47/07 i ,,Službeni lisr CG“, br. 12/07, 13/07, 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 39/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/13, 61/13, 6/14, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16 i 55/16) u dijelu koji glasi: ,,starosne ili invalidske“;
  • Razmatranje Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji (,,Službeni list RCG“, br. 65/01, 80/04, 29/05 i ,,Službeni list CG“, br. 73/10, 20/11, 28/12, 8/15 i 47/17).

U dogovoru sa predstavnikom predlagača zakona, Predlog zakona o mladima biće razmotren na nekoj od narednih sjednica koja će se održati tokom februara.