Rasprava o Izvještaju o postignutim rezultatima radnih odbora obilježila sjednicu

Nastavak sjednice obilježila rasprava o materijalima koje je Odboru dostavio Centar za demokratsku tranziciju

Utvrđen dnevni red koji pored tri predložene tačke sadrži i dvije tačke koje su predložili članovi Odbora iz Demokratske Crne Gore

Sastanak je organizovan kako bi se međunarodne institucije upoznale sa urađenim u okviru radnih grupa Odbora

Istaknuta važnost vođenja političkog dijaloga u Parlamentu 

Page 2 of 3