Monday, 18 November 2019 21:41

Održana Osma sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Odbor se upoznao sa aktivnostima koje se sprovode na nivou radnih odbora i ostvarenim napretkom

Osmu sjednicu Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva je obilježila konstruktivna rasprava sa jasnim stavovima i preporukama, a razmatrana su i pitanja do kada radni odbori treba da dostave nacrte zakona i drugih akata, kako bi se Odbor o njima izjasnio. Ocijenjeno je da prva nedjelja decembra predstavlja optimalan rok, i da shodno tome treba uskladiti i planirati aktivnosti. To je razlog da se dodatno intenzivira rad i da se poštuju zadati rokovi. Predsjednik Odbora je ukazao na potrebu intenzivnije saradnje sa nadležnim državnim institucijama, kroz razmjenu informacija ali i aktivno učešće njihovih predstavnika na sjednicama radnih odbora, što u konačnom treba da doprinese kvalitetu zakonskih rješenja. Naglasio je i važnost  podrške relevantnih međunarodnih organizacija, da je tim povodom ostvarena dodatna komunikacija, i iskazao očekivanje da se u najskorijem vremenu očekuje i dolazak eksperata uz uslov da radni odbori tokom ove nedjelje dostave nacrte zakona. Odbor će već na narednoj sjednici biti u prilici da se upozna u kojoj mjeri su realizovani planovi i da li je ostvaren napredak.