Friday, 08 November 2019 16:23

Završena Sedma sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Predstavljena rješenja koja su sadržana u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nastavio je Sedmu sjednicu. Od strane članova Odbora iz opozicije predstavljena su rješenja koja su sadržana u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Takođe, otvorena je i rasprava o određivanju novog roka do kada Odbor treba da realizuje postavljene zadatke, imajući u vidu da Odlukom o obrazovanju Odbora taj rok ističe 15. novembra tekuće godine.

Tokom rasprave o Predlogu zakona koji je iniciran od strane članova Odbora iz opozicije ukazano je na određene dileme, odnosno razmišljanja da predložena rješenja mogu biti u koliziji sa drugim pravnim aktima, a prije svega sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Ukazano je na potrebu da se o ovom, ali i drugim rješenjima prethodno obavi rasprava na nadležnim radnim odborima, imajući u vidu organizacionu strukturu Odbora i pojedinačnu nadležnost radnih odbora, da se ostvari međusobna komunikacija pojedinih radnih odbora. Polazeći od navedenog, predsjednik Odbora je sumirajući raspravu predložio da se kao zaključci zaduže radni odbori 2 i 3 da zajednički razmotre predložena zakonska rješenja, i da u tom dijelu maksimalno intenziviraju rad, naglašavajući da postoji jedinstveni politički stav da treba u kratkom roku predložiti i donijeti izmjene i dopune Zakona.

Predloženi zaključci nijesu usvojeni, jer nijesu dobili potrebnih 11 glasova, tačnije za zaključke je glasalo sedam članova Odbora iz parlamentarne većine, protiv su bila tri člana Odbora iz opozicije, dok je jedan član Odbora iz opozicije bio uzdržan.