Tuesday, 05 November 2019 08:38

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nastavio sedmu sjednicu

Odbor je na nastavku sedme sjednice nastavio raspravu o tački dnevnog reda, tačnije analizi primjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, i s tim u vezi, utvrđivanje modaliteta rješenja za obezbjeđenje potrebnih uslova za punu implementaciju Zakona o biračkom spisku i izradu potpunog biračkog spiska. Sjednici su pored članova Odbora, pridruženih članova iz nevladinog sektora i akademske zajednice, kao i predstavnika Misije OEBS-a i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, prisustvovali i Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova, Jadranka Vukčević, generalna direktorica Direktorata za lokalnu upravu u Ministarstvu javne uprave, Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine, Đorđije Vukčević, predsjednik Državne izborne komisije i Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore.

Tokom rasprave je iskazan jasan stav da ovu problematiku ali i svako drugo otvoreno pitanje treba rješavati kroz sistemski pristup, i na način da se dođe do rješenja koja će biti primjenljiva. Ukazano je na neophodnost da se intezivira implemetacija odredbi Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore u dijelu kojim se uređuje određivanje naziva ulica, naselja i trgova uz adekvatno numerisanje stambenih i poslovnih objekata, odnosno da postojeće stanje treba unaprijediti. S tim u vezi, naglašena je i potreba za dodatnom koordinaciom svih nadležnih institucija kako bi se ubrzao ovaj proces i otklonile uočene poteškoće.

Odbor je bio u prilici da se kroz prezentaciju predstavnika Uprave za nekretnine upozna sa aktivnostima ove institucije na polju izrade ,,adresnog registra,, kao  projekta od značaja za ukupno društvo, ali i pretpostavkama koje su neophodne za njegovu finalizaciju. Predstavnici institucija koji su prisustvovali sjednici su isklazali otvrorenost za dalju saradnju sa Odborom, i jasnu spremnost da se radi na daljem unaprjeđenju zakonodavstva.

Odbor će nastaviti sedmu sjednicu.