Friday, 28 February 2020 16:29

Održana 64. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i  podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Sjednici Odbora su, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali predstavnici predlagača zakona Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja i dr Vesna Miranović, generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja.

U ime predlagača, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti obrazložila je Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.

Sjednici Odbora je, u skladu sa članom 55 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovao poslanik Raško Konjević.

Nakon proširenja dnevnog reda sa Inicijativom za održavanje kontrolnog saslušanja ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, na temu „Očekivane novine u izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju sa fokusom na poboljšani položaj penzionera u crnogorskom društvu“, koju su podnijeli poslanici Suad Numanović, Halil Duković, Boris Mugoša, Maja Bakrač, Nada Nenezić, Nedžad Drešević, Genci Nimanbegu i Adrijan Vuksanović, Odbor je, u skladu sa članom 75 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, odlučio da se održi predmetno kontrolno saslušanje. Datum održavanja kontrolnog saslušanja biće naknadno utvrđen. Predmetnu inicijativu, na sjednici, obrazložio je poslanik Halil Duković.

U okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa pozivom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) za učešće na okruglom stolu “Pristup pravdi za OSI i jednako priznanje pred zakonom”, koji to udruženje organizuje u saradnji s Centrom za građanske slobode (CEGAS), u okviru projekta All = in Access 2 Justice – Svi jednaki u prisustvu pravdi. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pristupne podrške (IPA), i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.