Wednesday, 04 December 2019 14:58

Održana 59. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu 

Na osnovu člana 137 stav 2  Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore je, na danas održanoj sjednici, razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

U svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača zakona sjednici su prisustvovali Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, Tamara Gačević, načelnica u Direkciji za planiranje budžeta u Ministarstvu finansija i Tamara Ivković, koordinatorka u Direkciji za budžetsku politiku i procedure u Ministarstvu finansija. Sjednici su, pored članova Odbora, prisustvovali i predstavnici potrošačkih jedinica iz oblasti zdravstva, rada i socijalnog staranja: Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Milica Škiljević, generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja, Persa Kažić, načelnica Službe za finansijske poslove u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Kemal Đečević, direktor Fonda rada Crne Gore, Julija Pupovac, pomoćnica direktora za ekonomsko-finansijske poslove Kliničkog centra Crne Gore, Sanja Rabrenović, pomoćnica direktora Sektora za poslove zapošljavanja i aktivne mjere zapošljavanja, u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i Gracijela Rakonjac, savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

U raspravi su učestvovali članovi Odbora, koji su iskazali različita mišljenja i stavove u odnosu na predloženi budžet za 2020. godinu, za potrošačke jedinice iz oblasti zdravstva, rada i socijalnog staranja.

Nakon rasprave, Odbor je, većinom glasova, podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz njegove nadležnostii i konstatovao da će, shodno članu 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostaviti mišljenje Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kao matičnom, za predloženi zakon.