Odbor podnio tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Odbor razmotrio Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisanje komunalne djelatnosti za 2018. godinu

Razmotren amandman na Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

Odbor razmotrio Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

Page 4 of 13