Thursday, 27 February 2020 12:20

Održana 78. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotren jedan predlog odluke

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2 x 400 kv Pljevlja 2 - Bajina bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore. Cilj donošenja planskog dokumenta je stvaranje uslova za definisanje koridora i izgradnju dalekovoda 2x400 kV Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore.

Radi preciziranja tekstualnog dijela planskog dokumenta, Odbor je podnio amandmane koji su postali sastavni dio Predloga odluke shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

U okviru tačke “Tekuća pitanja” Odbor je razmotrio temu i termin održavanja narednog konsultativnog saslušanja.