Tuesday, 25 February 2020 17:18

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje posjetio Ulcinj

Održani sastanci sa rukovodstvom Opštine Ulcinj i predstavnikom Udruženja za održivo regionalno maslinarstvo „Valdanos“

U skladu sa Zaključkom sa 72. sjednice, Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje posjetio je opštinu UIcinj, radi upoznavanja sa stanjem u Maslinadi i uvali Valdanos u Ulcinju.

Delegacija Odbora se sastala i razgovarala sa rukovodstvom Opštine Ulcinj: gdinom Ljorom Nrekićem, predsjednikom Opštine Ulcinj, gđom Hatidžom Đoni, potpredsjednicom Opštine Ulcinj, gdinom Astritom Hodžom, potpredsjednikom Opštine Ulcinj i gdinom Agronom Ibrahimijem, sekretarom Sekretarijata za razvoj i ekonomiju Opštine Ulcinj. Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim pitanjima u oblasti kultivacije i zaštite maslina, upravljanja vodama i otpadnim vodama, sa posebnim osvrtom na Port Milenu, plovnost rijeke Bojane i obnovi plovnog puta koji bi povezao Rijeku Crnojevića, Skadarsko jezero i Jadransko more, kao i pitanjima iz oblasti zaštite prirode, posebno akcentujući pitanje Solane čije upravljanje će Opština Ulcinj preuzeti u narednom periodu. Učesnici su se osvrnuli i na pitanja saobraćajne i komunalne infrastrukture neophodne za kvalitetno upravljanje gradom i adekvatnu pripremu turističke sezone.

Nadzorne aktivnosti Odbor je nastavio posjetom Maslinadi i uvali Valdanos i opožarenom području u Bašbuljuku, zajedno sa  predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja: gđom Radanom Damjanović, generalnom direktoricom Direktorata za poljoprivredu, gđom Marijom Krstić, načelnicom Direkcije za biljnu proizvodnju; gđom Dubravkom Radulović, samostalnom savjetnicom I za maslinarstvo, gđom Draganom Kandić Perović i gdinom Zoranom Dašićem, inspektorima za poljoprivredu; predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, gđom Natašom Brajović i gđom Verom Plamenac, urbanističko-građevinskim inspektorkama; dr Momčilom Radulovićem, naučnim savjetnikom u Centru za suptropske kulture u Baru, Biotehnički Institut, i gdinom Arbenom Elezagom, predstavnikom Udruženja za održivo regionalno maslinarstvo „Valdanos“.

Delegacija Odbora se interesovala za najefikasniji model revitalizacije i zaštite uvale i maslinade Valdanos, za mogućnost implementacije mjera sadržanih u “Elaboratu o stanju maslinade Valdanos - Analiza trenutnog stanja i predlog mjera za revitalizaciju" koji je, na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, izradio Biotehnički fakultet u Podgorici 2017. godine. Pitanja su se odnosila i na izradu Strategije razvoja maslinarstva u Crnoj Gori i Program posebne zaštite Maslinade kojim bi se prepoznale kratkoročne, odnosno hitne mjere koje bi se fokusirale na čišćenje/raskrčavanje pristupnih puteva u cilju omogućavanja pristupa unutrašnjosti maslinade Valdanos i postavljanje hidranata radi zaštite maslinade od požara. Delegacija Odbora je dala predloge aktivnosti koje je neophodno preduzeti.

Delegacija Odbora je obišla lokacije bivših hotela „Lido“, „Galeb“ i „Jadran“ i Port Milenu.

Delegaciju Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje činili su: predsjednik Odbora prof. dr Petar Ivanović i članovi Genci Nimanbegu, Mirsad Murić, mr Sanja Pavićević, Ana Nikolić i Nela Savković Vukčević.