Thursday, 20 February 2020 12:44

Održana 77. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotren Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je, na danas održanoj 77. sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi. Predlogom zakona se uređuje način i uslovi za dodjelu sredstava podsticaja korisnicima kroz strukturne mjere u sektoru ribarstva i akvakulture, kao i državna pomoć. Uvođenje strukturnih mjera neophodno je radi unapređivanja sektora ribarstva, promovisanja konkurentnog, ekološki i resursno održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, podsticanja sprovođenja mjera Zajedničke ribarske polltike, kao i promovisanja ravnomjernog teritorijalnog razvoja područja gdje se obavljaju ribolov i akvakultura.

Odbor je odlučio da na Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi podnese tri amandmana koji su postali sastavni dio Predloga zakona, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

U okviru tačke “Tekuća pitanja”, Odbor je razmotrio program posjete opštini Ulcinj.