Monday, 10 February 2020 17:24

Održana 75. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor usvojio Izvještaj o radu za 2019. godinu

Odbor je, na danas održanoj 75. sjednici, razmotrio  i usvojio Izvještaj o radu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2019. godinu.

U okviru tačke „Tekuća pitanja“, Odbor se upoznao sa materijalom koji je dostavila Uprava za šume, nakon održanog konsultativnog saslušanja na temu „Primjena Zakona o šumama“, kao i sa izjašnjenjem Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva na Izvještaj kontolne revizije Državne revizorske institucije.

Takođe, Odbor je odlučio da pozove predstavnike relevantnih institucija da se pridruže terenskom obilasku Maslinade Valdanos, utvrdio sedmice održavanja konsultativnih saslušanja u prvom kvartalu 2020. godine i ukazao na nejasne odredbe pojedinih propisa koji se mogu reflektovati na poslovanja u turizmu.