Thursday, 05 December 2019 13:57

Održana 69. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio predloge zaključaka

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je, na danas održanoj sjednici, povodom realizovanog konsultativnog saslušanja na temu „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, razmotrio i usvojio četiri zaključka.

Odbor je razmotrio i usvojio sedam zaključaka povodom realizovanog konsultativnog saslušanja na temu: „Primjena Zakona o šumama “.

U okviru tačke tekuća pitanja, Odbor je utvrdio datume za održavanje konsultativnog saslušanja na teme: „Revitalizacija i zaštita Maslinade i uvale Valdanos “. Odbor se upoznao sa iznijetim ocjenama konačnog izvještaja kontrolne revizije JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" - Budva.