Monday, 07 October 2019 13:08

Održana 59. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotren amandman na Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

Na danas održanoj 59. sjednici, Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrio je amandman na Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat, koji je podnijela Vlada Crne Gore. Odbor je konstatovao da je amandman, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postao sastavni dio teksta Predloga odluke.