Monday, 01 April 2019 11:53

Održana 51. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je na danas održanoj 51. sjednici, podržao ranije razmotreni Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu.

Predlogom zakona se na kvalitetniji način definišu pojedine odredbe, sa posebnim akcentom na usaglašavanje materijalnih sa kaznenim odredbama i eliminisanje problema koji se javljaju u prekršajnom postupku.

U okviru tačke “Tekuća pitanja” Odbor se upoznao sa Zaključcima sa Panel diskusije na temu: “Implementacija Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, u organizaciji Strukovne komore građevinskih inženjera - Inženjerska komora Crne Gore, pregledom zakonodavstva u oblasti zaštite dobrobiti životinja, koju je dostavio NVO “Galop” i Izvještajem sa Šeste dunavske parlamentarne konferencije. Takođe, Odbor je razmotrio i niz drugih tekućih aktivnosti.