Friday, 21 December 2018 17:15

Održana Druga zajednička sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano Konsultativno saslušanje

Na Drugoj zajedničkoj sjednici dva Odbora održano je konsultativno saslušanje na temu „ Primjena Ugovora o koncesiji zaključenog između Vlade Crne Gore i D.O.O "Vektre Jakić“. Sjednica je održana shodno dogovoru sa 23. i 38. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu i prostorno planiranje, i 58. sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet. Sjednici su prisustvovali predstavnici: Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume, Poreske uprave Crne Gore, Državne revizorske institucije (DRI) i D.O.O. "Vektra Jakić".

Tokom rasprave ukazano je na način obračuna koncesije, zaduženja drvnom masom i različitih aspekata Ugovora o koncesiji. Učesnici sjednice saglasni su da je rasprava na najtransparentniji način omogućila skretanje pažnje na dinamiku rješavanja problema u oblasti šumarstva i drvoprerade, bolje razumijevanje razlike između doznačene i posječene količine bruto drvne mase kao i potrebe iznalaženja rješenja koja će omogućiti veći zamajac razvoja i zapošljavanja, posebno u sjevernom dijelu Crne Gore.

Konstatovano je i da su od 23. sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu i prostorno planiranje do danas podaci između pojedinih organa uprave usaglašeni, te da iste treba dostaviti i matičnom odboru Skupštine Crne Gore.

Zaključeno je da svaki Odbor pojedinačno na osnovu organizovane rasprave, formuliše zaključke koji bi pomogli bržem traženju rješenja za brži ekonomski razvoj.