Monday, 06 November 2017 14:55

Susret Ivanović - Bolton

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, prof. dr Petar Ivanović, upoznao je da Crna Gora raspolaže ogromnim potencijalom u oblasti poljoprivrede i turizma. Kazao je da je naša zemlja veoma posvećena i međunarodnoj saradnji, prije svega u regionu. Istakao je potrebu obrazovanja mladih za bavljenje poslovima u oblasti poljoprivrede. Istakao je da Odbor ima široke ingerencije, imajući u vidu obim EU zakonodavstva u oblasti poljoprivrede i životne sredine.

Gospođa Karin Bolton, koja predstavlja jednu od najvećih zelenih NVO u Izraelu, pozdravila je saradnju koju Crna Gora već ostvaruje na unutrašnjem i  međunarodnom planu i najavila pilot projekte koji se odnose na životnu sredinu, šumarstvo i klimatske promjene. Istakla je značaj očuvanja šuma i njihovog pravilnog upravljanja kako bi se, osim očiglednih benefita po zdravlje ljudi, stekli i ekonomski i ekološki benefiti. Upoznala je sa načinom upravljanja šumama u Izraelu.

Razgovarano je i o mogućnostima podrške Odbora saradnji KKL-JNF i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja sa UNDP – em.

Tokom razgovora je istaknuta važnost otvaranja poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene.