Odbor podnio tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Odbor razmotrio Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisanje komunalne djelatnosti za 2018. godinu

Razmotren amandman na Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

Odbor razmotrio Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat

The Committee on Tourism, Agriculture, Ecology and Spatial Planning has considered the Proposal for the Decision on Adopting Amendments to the State Location Study “Sector 36”.

Page 1 of 10