Odbor za rodnu ravnopravnost je na danas održanoj sjednici, dogovorio aktivnosti za učešće u projektu Mreža parlamentarnih odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN).

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Tema: „Rodno odgovorno budžetiranje"

Odbor razmotrio Strategiju protiv trgovine ljudima 2019 -2024. godine i prateći Akcioni plan za 2019.godinu.

Ženeva,  29. i 30. oktobar 2019. godine

Diskutovano na teme: „Politika razvoja ženskog preduzetništva“, „Fondovi za podršku razvoja ženskog preduzetništva“ i „Žene u biznisu“

Topic - Gender responsive budgeting

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019 – 2022), koji je donijela Vlada, a pripremilo Ministarstvo odbrane.

Conclusions from the consultative hearing on the topic “How to come up with the best possible solutions within the Law on Medically Assisted Reproduction” adopted

Page 2 of 13