Friday, 07 February 2020 11:10

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost učestvovala u Tirani na okruglom stolu Odsjeka OEBS-a za rodna pitanja

Tema: „Žene, mir i bezbjednost“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala je na okruglom stolu Odsjeka OEBS-a za rodna pitanja o programu „Žene, mir i bezbjednost“, (WPS – Women, Peace and Security), koji je održan 5-6. februara 2020. godine u Tirani u Albaniji.

Presdsjednica Odbora je učestvovala na trećoj ekspertskoj diskusiji, tokom koje je razgovarano o postupku monitoringa i evaluacije primjene nacionalnih akcionih planova za primjenu Rezolucije SB UN 1325 (M&E – monitoring and evaluation).

Okrugli sto je predstavljao priliku za države učesnice OEBS-a i civilnog društva da razgovaraju o rezutatima studije OEBS-a o sprovođenju programa Žene, mir i bezbjednost u regionu OEBS-a. Učesnici/ce su razmatrali načine rješavanja izazova u okviru trenutnih nacionalnih akcionih planova i njihovog sprovođenja, kao i kako da se ubrza sprovođenje programa Žene, mir i bezbjednost na prostoru njihovih država. Cilj rasprave na okruglom stolu je bio i da se pažnja usmjeri na bolji fokus i oblik podrške međunarodnih organizacija kako bi se pomoglo u sprovođenju programa Žene, mir i bezbjednost u nacionalnim okvirima.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici/ce institucija, civilnog sektora i međunarodnih organizacija iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije.