Monday, 15 April 2019 13:47

Održana 31. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Program za sprovođenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2017-2021. za 2019. i 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Programa za 2018. godinu.

Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za 2018. godinu, ukazuje na stepen unapređenja zakonodavnih i institucionalnih mehanizama, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, kao i na značajne pomake u tri prioritetne oblasti: politička participacija, ekonomsko osnaživanje i borba protiv nasilja nad ženama.

Izvještaj je dat u tabelarnom prikazu sa informacijama koje su dobijene od nadležnih institucija, koje su nosioci aktivnosti ili partneri na sprovođenju mjera i PAPRR-a.

Izvještaj za 2018. godinu, je pokazao da je jedan dio mjera ostao nerealizovan usljed nedostatka finansijskih, ljudskih i tehničkih kapaciteta.

Takođe, Odbor je upoznat sa Programom za sprovođenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2017-2021. za 2019. godinu.

U okviru tačke Tekuća pitanja, razgovarano je o aktivnostima između sjednica i predstojećim aktivnostima..

Sjednici je prisustvovala načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.