Friday, 05 April 2019 14:53

Sastanak predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost sa predstavnikom Svjetske banke

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa Clifton Coretezom, predstavnikom Svjetske banke.

Tokom sastanka predsjednica Odbora je predstavila aktivnosti Odbora za rodnu ravnopravnost, kao i plan budućeg rada sa posebnim osvrtom na pitanje socijalne inkluzije ranjivih grupa. Predstavnik Svjetske banke Clifton Corotez i njegov saradnik govorili su o mandatu Svjetske banke na polju socijalne inkluzije i dugogodišnjem radu na polju ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Saopštili su da ako su djelovi populacije isključeni iz društva i ako su podložni diskriminaciji, to će uticati na dalji ekonomski razvoj države. Svjetska banka poslednjih godina kroz SOGI program ( Sexual Orientation and Gender Identity Global Advisor) sa vladama radi na programima socijalne inkluzije LGBTI osoba. Tokom razgovora predstavnici Svjetske banke predstavili su i rezultate istraživanja sprovedenog u državama Zapadnog Balkana na temu diskriminacije, isključenosti i nasilja.