Monday, 12 November 2018 15:11

Održana 23. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Tema –  Pravni okvir poštovanja prava LGBTIQ osoba

Odbor za rodnu ravnopravnost obilježio početak Neđelje ponosa 12-18.novembra 2018.godine, održavanjem tematske sjednice „Pravni okvir poštovanja prava LGBTIQ osoba“.

Sjednicu je otvorila predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, a prisutnima su se obratili/e: Danijel Kalezić, predsjednik Upravnog odbora Queer Montenegro, Blanka Radošević-Marović, generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, dr Miro Knežević, generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, doc.dr Danilo Ćupić, generalni direktor Direktorata za poslove nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Duško Koprivica, rukovodilac Odsjeka za javni red i mir u Upravi policije i Dragan Đukić, savjetnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Odbor je zaključio da Crna Gora ima dobar zakonodavni okvir za ostvarivanje prava LGBTIQ osoba, ali da još uvijek postoji veliki prostor za unaprjedjenje primjenje zakonskih rješenja. Takođe, je konstatovano da je važno što prije usvojiti Zakon o životnim zajednicama lica istog pola i donijeti novu Strategiju za poboljšanje kvaliteta života LGBTIQ osoba. U raspravi je istaknuta važnost promjene kulturnog konteksta, kako bi svi građani i građanke shvatili/e da seksualna orijentacija nije pitanje izbora, već pitanje poštovanja ljudskih prava. Ukazano je da postoji dobra saradnja između državnih institucija i LGBTIQ zajednice i pohvaljen Odbor za rodnu ravnopravnost što je organizovao ovu tematsku sjednicu. U skladu sa navedenim, dogovoreno je da je ovo tek prva u nizu sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost koja će se baviti pitanjem ostvarivanja prava LGBTIQ osoba.

Sjednici Odbora prisustvovali/e su Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Marina Tomović, predstavnica Delegacije EU u Podgorici, Tamara Pavićević, savjetnica za odnose sa javnošću u Upravi policije, Jelena Čolaković, v.d. izvršna direktorica NVO Juventas, Hana Konatar i  Marija Jovanović - Asocijacija „Spektra“, Marica Vlahović i Katja Jovanović - Queer Montenegro.