Tuesday, 10 July 2018 13:27

Odbor za rodnu ravnopravnost na sastanku sa članovima Savjeta za građansku kontrolu rada policije

Tokom razgovora iskazana spremnost za saradnju 

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i član/ice Odbora Zvonko Vuković, Branka Tanasijević i Sanja Pavićević održali su sastanak sa članovima Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandrom Sašom Zekovićem, dr Vladimirom Dobričaninom i  prof. dr Draženom Cerovićem.

Pohvaljeni su dosadašnji napori u sprovođenju rodnih politika unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, sa posebnim osvrtom na posvećenost i angažovanje ministra Mevludina Nuhodžića. Razgovarano je o značaju prikupljanja rodno razvrstanih statističkih podataka i o potrebi povećanja broja žena u policiji i na mjestima odlučivanja.

Tokom sastanka najviše pažnje je posvećeno primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulskoj konvenciji) i Rezolucije SB UN 1325, kao i o modelima saradnje kroz obostranu komunikaciju, kako bi se kvalitetnije sagledale i unaprijedile brojne teme protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, te rodna pitanja i politike rodne ravnopravnosti.