Two acts considered

Wednesday, 18 December 2019 16:31

Gender Equality Committee holds its 41st Meeting

The Committee considered the Proposal for the Labour Law 

Odbor za rodnu ravnopravnost je na danas održanoj sjednici, dogovorio aktivnosti za učešće u projektu Mreža parlamentarnih odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN).

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Tema: „Rodno odgovorno budžetiranje"

Odbor razmotrio Strategiju protiv trgovine ljudima 2019 -2024. godine i prateći Akcioni plan za 2019.godinu.

Ženeva,  29. i 30. oktobar 2019. godine

Diskutovano na teme: „Politika razvoja ženskog preduzetništva“, „Fondovi za podršku razvoja ženskog preduzetništva“ i „Žene u biznisu“

Topic - Gender responsive budgeting

Page 1 of 12