Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja Odbora sa prioritetima razvoja kulture u Crnoj Gori

Razmotrena dva amandmana na Predlog zakona o mladima

Conclusions from the control hearing of the Minister of Science adopted

Page 4 of 12