The Chairperson of the Committee Mr Radule Novović and member of the Committee Mr Andrija Popović will pay a study visit to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic from 11 to 14 June 2019.      

Usvojeni zaključci sa 37. sjednice Odbora posvećene temi: „Digitalna transformacija Crne Gore“

What can politics and society do for youth in Montenegro?

Tematska sjednica: „Digitalna transformacija Crne Gore“ 

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i član Odbora Ervin Ibrahimović posjetili su Medresu ,,Mehmed Fatihu Tuzima i sastali se sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem i njegovim saradnicima.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, učestvovao je u javnoj debati „Ljudska prava osoba s invaliditetom u obrazovnim kurikulumima“, na poziv Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koju Udruženje organizuje u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem“ (Participation with Decisions- PWDs).

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore posjetiće u srijedu, 17. aprila 2019. godine, Medresu „Mehmed Fatih“, u Tuzima. U okviru posjete biće održan sastanak sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem.

Page 4 of 13