Monday, 02 December 2019 11:24

Održana 43. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, na danas održanoj 43. sjednici, razmotrio Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnijela Vlada Crne Gore.

Uvodne napomene i obrazloženje Predloga zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, izložili su, u svojstvu ovlašćenih predstavnika predlagača akta, Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje i Mijajlo Đurić, načelnik Odjeljenja za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa u Ministarstvu prosvjete.

Odbor je, jednoglasno, odlučio da podrži ovaj predlog zakona i predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.