Friday, 29 November 2019 14:06

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport učestvovao na XIV Forumu Ujedinjenih nacija za upravljanje internetom

Berlin, 27-29. novembar 2019. godine

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, poslanik Radule Novović učestvovao je na XIV Forumu Ujedinjenih nacija za upravljanje internetom (Internet Governance Forum), na temu: „Jedan svijet. Jedna Mreža. Jedna vizija“, koji je održan u Berlinu, u Saveznoj Republici Njemačkoj, od 25. do 29. novembra 2019. godine, kao i na prvom parlamentarnom sastanku, koji je održan u okviru Foruma, 29. novembra.  Blizu 6000 učesnika, iz čitavog svijeta, prisustvovalo je pomenutom događaju, čiji je domaćin bila Vlada Savezne Republike Njemačke.  

Forum za upravljanje Internetom (IGF) predstavlja priliku za okupljanje ljudi iz različitih interesnih grupacija i razmjenu mišljenja o pitanjima javnih politika koja se odnose na internet. Iako nema pregovaračkog ishoda, Forum obavještava i inspiriše učesnike, koji imaju moć donošenja odluka u javnom i privatnom sektoru, da razgovaraju, razmjenjuju informacije i razmjenjuju dobre prakse, sa ciljem postizanja što većeg nivoa zajedničkog razumijevanja oko maksimalizacije, mogućnosti koje pruža internet i rješavanja rizika i izazova koji nastaju prilikom njegove upotrebe.

Upravni odbor Foruma za upravljanje internetom je, ove ogodine, sebi postavio za cilj jačanje parlamentarne dimenzije globalnog internetskog upravljanja, u okviru ovog, najznačajnijeg, skupa o budućnosti interneta. Cilj Foruma je bio razgovor o zajedničkim rješenjima za hitna pitanja digitalne tehnologije, uključujući posebno značaj prekograničnog upravljanja podacima, internetsku sigurnost i integraciju grupa za koje postoji opasnost da budu marginalizovane u digitalnom svijetu (e-uključenost). 

Generalni zaključak sa brojnih panel diskusija, održanih u okviru Foruma, je da digitalne tehnologije dotiču i podupiru svaki aspekt našeg društva, kao i da su, posljednjih decenija, postale pokretači mnogih aktivnosti - od inovativnih modela poslovanja na mreži i pružanja vladinih usluga, pa sve do načina na koji se informišemo i komuniciramo sa prijateljima i porodicom.

U srijedu, 27. novembra 2019. godine, poslanik Novović je učestvovao u Radionici o primjeni internetskih standarda i protokola za sigurniji internet. Na Radionici je razgovarano o ulozi parlamentaraca u jačanju njihove primjene, radi pružanja sigurnosti korisnicima i stvaranja sigurnijeg interneta za sve. Zaključeno je da društvo u cjelini, uključujući i; obrazovanje, zdravstvo, mobilnost, poljoprivredu, automobilsku industriju i brojne druge, zavise od sigurnog interneta, informaciono-komunikacionih tehnologija i njihovih produkata.

Program od posebnog interesa za parlamentarce, tokom IGF-a, odnosio se na tematska područja, kao što su:  Vještačka inteligencija; Međunarodna saradnja u vezi sa sigurnim i otvorenim internetom; Digitalno doba: alat ili zamka demokratija?; Mir u digitalnom dobu; Osiguranje kritične infrastrukture i brojni drugi. Učesnicima Foruma je ponuđena platforma za otvoreni dijalog i prilika da intenzivno razmjenjuju ideje i uspostavljaju dobru mrežu sa učesnicima i parlamentarcima iz drugih krajeva svijeta.

U petak, 29. novembra 2019. godine, poslanik Novović je učestvovao na prvom parlamentarnom sastanku, na kojem je učestvovalo preko 160 predstavnika parlamenata iz oko 50 zemalja svijeta.

Prisutnima su se, između ostalih obratili Thomas Jarzombek, poslanik Bundestaga i komesar za digitalnu industriju i start-apove u Ministarstvu privrede Savezne Republike Njemačke, kao i Hansjörg Durz, poslanik Bundestaga, zamjenik predsjednika Odbora za digitalnu agendu. Veliki broj učesnika je aktivno učestvovao u sumiranju glavnih tema i mišljenja koja su se mogla čuti na Forumu, a na kraju su sa ovog sastanka upućene poruke o značaju međunarodne i multisektorske saradnje u ovoj oblasti, kao i o značaju uloge parlamentaraca u razvoju naše digitalne budućnosti, prilikom kreiranja nacionalnih zakonodavstava.