Wednesday, 13 June 2018 12:52

Održana 15. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o sportu

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je danas, 13. juna 2018. godine, održao 15. sjednicu, na kojoj je razmotren Predlog zakona o sportu, koji je podnijela Vlada Crne Gore.

Uvodne napomene i obrazloženje Predloga zakona izložio je, u svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača akta, ministar sporta u Vladi Crne Gore Nikola Janović.

Predlogom zakona o sportu predviđeno je više novina među kojima predstavnik predlagača ocjenjuje kao najvažnije:

-spuštanje starosne granice za sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom za ostvarivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu sa 40 na 35 godina, 

-uvođenje sistema dječjeg sporta,

-uvođenje zdravstvene zaštite sportista,

-podjela nadležnosti u odnosu na sufinansiranje sportskih organizacija,

-jačanje uloge i odgovornosti krovne asocijacije - Crnogorskog olimpijskog komiteta i

-ograničenje učešća državnih funkcionera u upravljačkim strukturama sportskih organizacija.

Odbor je, jednoglasno, odlučio da podrži Predlog o sportu i predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

U okviru druge tačke dnevnog reda Odbor je razmotrio tri predložene teme.