Tuesday, 10 December 2019 13:50

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održao 94. sjednicu

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Na danas održanoj 94. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je,  kao zainteresovano radno tijelo, razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ustavni sud Crne Gore, Sudstvo, Tužilaštva, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo javne uprave.

Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija, dao je uvodne napomene o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu naglasivši da je za potrošačke jedinice iz nadležnosti ovog Odbora, iz godine u godinu, evidentan rast opredijeljenih sredstava.

Predstavnici potrošačkih jedinica Ustavni sud Crne Gore i Ministarstvo pravde su, u pisanoj formi, dostavili svoje stavove povodom opredijeljenih sredstava za narednu godinu, dok su ostali budžetski korisnici upoznali članove Odbora sa njihovim stavovima povodom predloženih budžetskih sredstava. U načelu, prisutni predstavnici potrošačkih jedinica su izrazili zadovoljstvo predloženim sredstvima koja će im omogućiti nesmetano funkcionisanje i ispunjavanje obaveza definisanih zakonom.  

Članovi Odbora su, takođe, ocijenili pozitivnim budžetska sredstva planirana za potrošačke jedinice iz svoje nadležnosti, uz konstataciju da je neophodno obezbijediti sredstva za kadrovsko jačanje navedenih institucija kroz prijem novog kadra i obuku već zaposlenih službenika.   

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti pravosuđa i uprave, i u skladu sa članom 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore uputiće Mišljenje matičnom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.