Friday, 06 December 2019 14:40

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održao 93. sjednicu

Razmotrena dva predloga zakona

Na danas održanoj 93. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i jednoglasno podržao Predlog zakona o elektronskoj upravi i Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

U okviru treće tačke dnevnog reda, predstavnica Direktorata za građanska stanja i isprave Ministarstva unutrašnjih poslova Milanka Baković je na poziv predsjednice Odbora, prezentovala elektronske sisteme Ministarstva unutrašnjih poslova koji su namjenjeni građaninu kao krajnjem korisniku.

Odbor za poltički sistem, pravosuđe i upravu je odlučio da od Državnog tužilaštva zatraži dostavljanje posebnog - periodičnog izvještaja o radu tužilačke organizacije za period: januar - novembar 2019. godine, shodno Zakonu o državnom tužilaštvu.