Friday, 22 November 2019 14:06

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održao 92. sjednicu

Razmotrena dva predloga zakona

Na danas održanoj 92. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu  razmotrio je i većinom glasova podržao Predlog zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture, koji je podnijela Vlada Crne Gore.
Takođe, na istoj sjednici, a u odnosu na ranije razmatrani Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, Odbor je odlučio da na Predlog zakona podnese 2 amandmana, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.