Wednesday, 13 June 2018 15:18

Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, prisustvovao Okruglom stolu„Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“

Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Željko Aprcović prisustvovao je danas Okruglom stolu „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“, koji su zajednički organizovali Sudski savjet, Vrhovni sud i Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici.

Skup je organizovan u sklopu projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se organizuje u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, a cilj istog bio je da se sumiraju dosadašnji ostvareni rezultati na sprovođenju sistema disciplinske i etičke odgovornosti sudija u Crnoj Gori, kao i predstavljanje izazova sa kojima se zemlje članice Savjeta Evrope suočavaju kada je riječ o različitim aspektima odgovornosti u pravosudnom sistemu.

Okruglom stolu su prisustvovali predsjednici svih sudova u Crnoj Gori, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, članovi Sudskog savjeta Crne Gore, predstavnici Ministarstva pravde, Advokatske komore, nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.