Wednesday, 28 February 2018 16:20

Održan sastanak članova Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu sa delegacijom Skupštine Republike Kosova

Predstavnici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu sastali su se danas sa predstavnicima Odbora za državnu upravu, lokalnu samoupravu i medije Skupštine Republike Kosova i ambasadorom Republike Kosova u Crnoj Gori, Nj.E. Skender Durmishijem.

Na sastanku je bilo riječi o zakonskim rješenjima dvaju zemalja iz oblasti lokalne samouprave i teritorijalne organizacije, sa posebnim akcentom na pitanja vezana za unutrašnju organizaciju Podgorice i Prištine, kao glavnih gradova.

Sastanku su prisustvovali: Enver Bucaj, zamjenik ambasadora, Nait Hasani, predsjednik Odbora za državnu upravu, lokalnu samoupravu i medije i Valon Ramadani, Fisnik Ismaili i Imet Rrahmani, članovi Odbora i ambasador  Republike Kosova u Crnoj Gori, Nj.E. Skender Durmishijem.

Ispred Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, prisustvovali su: Željko Aprcović, predsjednik Odbora, Miloš Nikolić i Andrija Nikolić, članovi Odbora.