Print this page
Friday, 01 November 2019 11:51

Održana 65. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Odbor podržao dva predloga zakona

Na danas održanoj 65. sjednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike razmotrili su i jednoglasno podržali Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se dopunjava Evropska konvencija o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine i koji ima za cilj olakšavanje njene primjene i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica.

Takođe, imajući u vidu promjene u sastavu poslaničkog Kluba DPS-a, izvršene su promjene u sastavu grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore, na način što je poslanica Nela Savković Vukčević postala članica grupa prijateljstva sa parlamentima Arapske Republike Egipat, Austrije, Republike Azerbejdžan i Letonije, poslanica Žana Filipović postala članica grupa prijateljstva sa parlamentima Bosne i Hercegovine, Gruzije, Holandije i NR Kine, a poslanica Nada Nenezić članica grupa prijateljstva sa parlamentima Rumunije, Češke Republike i NR Kine.

Image Gallery