Thursday, 13 December 2018 13:33

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike primio studente FDES

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić primio je danas studente Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice.

Predsjednik i Sekretarijat Odbora upoznali su studente sa Poslovnikom Skupštine propisanim nadležnostima Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, kao i najznačajnijim aktivnostima ovog radnog tijela, realizovanim u okviru zakonodavne i kontrolne funkcije Skupštine.

Studenti su pokazali veliko interesovanje za rad Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, vanjsku politiku Crne Gore, kao i politiku Vlade prema iseljenicima. Njihova pitanja su se odnosila na proceduru potvrđivanja međunarodnih sporazuma, saradnju Odbora sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, proceduru davanja mišljenja o kandidatima za mjesto ambasadora, položaj iseljenika iz Crne Gore u državama regiona i svijeta i saradnju matičnog Odbora sa Upravom za dijasporom. Dodatno, studenti su bili zainteresovani i za aktivnosti stalnih delegacija Skupštine Crne Gore pri međunarodnim organizacijama.

Na kraju susreta, predsjednik Odbora Andrija Nikolić je još jednom podsjetio da je Skupština Crne Gore otvorena za sve građane i izrazio spremnost za nastavak saradnje sa studentima.