Member of the Committee on Human Rights and Freedoms Mr Suad Numanović took part in the conference "Protection of human rights and freedoms in Montenegro", held in Podgorica on 10 December 2018.

Consultative hearing held

Friday, 23 November 2018 18:11

Održan sastanak Duković - Pavlović

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastao se danas sa konsultantkinjom UNICEF-a Brankom Pavlović.

Prava djeteta u Crnoj Gori, društveni položaj i aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode u ovoj oblasti

Član Odbora za ljudska prava i slobode mr Mihailo Anđušić učestvovao je danas na konferenciji „Mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori“.

Page 10 of 19