Član Odbora za ljudska prava i slobode mr Mihailo Anđušić učestvovao na  svečanosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Member of the Committee on Human Rights and Freedoms, Mr Mirsad Murić, participated

Member of the Committee on Human Rights and Freedoms, Mr Mirsad Murić, participating

Posjeta će se održati 7. novembra 2017. godine

Page 15 of 19